Dziękujemy za rejestrację zespołu. Po akceptacji i zweryfikowaniu płatności pojawi się on na liście zarejestrowanych zespołów.

Pamiętaj o opłaceniu wpisowego zespołu! Wpisowe wynosi 2 000 zł i należy je wpłacić najpóźniej do dnia 20.11.2022 r. na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 z dopiskiem „TURNIEJ” po czym niezwłocznie wysłać potwierdzenie przelewu na adres byniub@interia.pl do dnia 26.11.2022 r.